آرش AP

آرش AP در تهران متولد شد وایران را ترک زمانی که در نوجوانی بود، این آهنگ که با یاس برجسته یکی از مهم ترین همکاری وی را با یک خواننده معروف است. مسیح و آرش AP یکی از اولین خواننده R & B در ایران می باشد
34 موزیک, 0 آلبوم