ستارخان

تو ای بهت تاریخ ایران زمین که عاشق کشی حق نبود این چنین
تو سردار جان بر کف خاک من تب بغض حسرت کشان در کمین
ابهت صلابت ردای تو بود که مشروطه خواهی صدای تو بود
همیشه که مرگ آخر قصه نیست که ایستاده مردن بقای تو بود
تو سردار قلب اسیران شدی تو سوز نفس های ایران شدی
چه کردی تو با غیرت خون خود تو جان دادی و جانان شدی
تو سوز نفس های ایران شدی
که تاریخ صدا میکند چه خاکی پر از شور دلدادگان
ورق میخورد آن چنان این کتاب به دستان پر مهر این عاشقان
به این خاک اسطوره خیزم قسم که وطن در عذای تو بود
اگر عشق در تیر رس دشمن است و دان نام جانی سزای تو بود
تو سردار قلب اسیران شدی تو سوز نفس های ایران شدی
چه کردی تو با غیرت خون خود تو جان دادی و جانان شدی
تو سوز نفس های ایران شدی
تو سردار قلب اسیران شدی تو سوز نفس های ایران شدی
چه کردی تو با غیرت خون خود تو جان دادی و جانان شدی
تو سوز نفس های ایران شدی
تو سردار قلب اسیران شدی تو سوز نفس های ایران شدی
چه کردی تو با غیرت خون خود تو جان دادی و جانان شدی
تو سوز نفس های ایران شدی

سبک:

دانلود آهنگ ستارخان سالار عقیلی + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی