نگار ( ۲۰۱۹ )

متن آهنگ نگار ( ۲۰۱۹ )
دوستش میدارم و دردم نمیداند نگار\nمبتلایش کن به دردم\nای طبیبا بی شمار\nهرچه کردم مهربانی\nبی وفایی کرد مرا\nاو نمیداند چه آورد\nبر سرم دیوانه وار\nاو نمیداند چه آورد\nبر سرم دیوانه وار\nطاقتم تاب است و گشتم\nبی تحمل این زمان\nبا شکیب و بی صبور\nاز درد دوری های یار\nبیم رسوایی نمانده\nآبرویم رفت و رفت\nتا شدم انگشت نمای کوی و برزن\nای نگارا عشق من را\nاز نگاهم بر بخوان\nای طبیبا کو دوای درد\nبی درمانِ یار\nگر بماند یک نفس از عمر باقی\nمیزنم دل به دریا\nسر به صحرا\nبی محابا بی گدار\nدوستش میدارم و دردم نمیداند نگار\nمبتلایش کن به دردم\nای طبیبا بی شمار\nهرچه کردم مهربانی\nبی وفایی کرد مرا\nاو نمیداند چه آورد\nبر سرم دیوانه وار\nاو نمیداند چه آورد\nبر سرم دیوانه وار

دانلود آهنگ نگار ( 2019 ) سالار عقیلی + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی