شمس منو خدای من

متن آهنگ شمس منو خدای من\nپیر من و مراد من درد منو دوای من\nپیر من و مراد من درد منو دوای من\nفاش بگویم این سخت شمس منو خدای من\nشمس من و خدای من شمس من و خدای من\nشمس من و خدای من\nاز تو به حق رسیدم ای حق حقگذار من\nشکر تو را ستاده ام شمش من و خدای من\nشکر تو را ستاده ام شمش من و خدای من\nشمش من و خدای من شمش من و خدای من\nشمش من و خدای من\nمات شدم ز عشق تو زان که شه دعایمی\nتا تو مرا نظر کنی شمس منو خدای من\nشمس من و خدای من\nمحو شدم به پیش تو تا که اثر نماندم\nشرط ادب چنین بود شمس من و خدای من\nشمس من و خدای من\nپیر من و مراد من درد منو دوای من\nپیر من و مراد من درد منو دوای من\nفاش بگویم این سخت شمس منو خدای من\nشمس من و خدای من شمس من و خدای من\nشمس من و خدای من\nکعبه ی من کن عشقتو دوزخ من بهشت تو\nمونس روزگار من شمس من و خدای من\nشمس من و خدای من\n.. اگر هزار بار چرخ زند به شرق و غرب\nاز تو نشان کی آورد شمس من و خدای من\nشمس من و خدای من\nپیر من و مراد من درد منو دوای من\nپیر من و مراد من درد منو دوای من\nفاش بگویم این سخت شمس منو خدای من\nشمس من و خدای من شمس من و خدای من\nشمس من و خدای من

سبک:

دانلود آهنگ شمس منو خدای من روزبه نعمت الهی + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی