آی دده وای

متن آهنگ آی دده وای
حله جوانام آزدی یاشیم یورولموشام شیشیب باشیم\nایستیرم ایچیم آشیم آی دده وای وای دده وای\nایشلمیرم یوخدو پولوم ایستیرم شهرت اولوم\nمنن بزیب ساغیم سولوم آی دده وای وای وای\nسوگیلریم آتیب منی وار دولته ساتیب منی\nگُل نیسه آلادیب منی آی دده وای وای وای\nحله جوانام آزدی یاشیم یورولموشام شیشیب باشیم\nایستیرم ایچیم آشیم آی دده وای وای دده وای\nعمر گئدیر آرام آرام حاق یولوندا منده وارام\nنه ادتسم ده گناهکارام آی دده وای وای وای\nووگار دییر سوزلرینی دیب یومور گوزلرینی\nاشید بو سون سوزلریمی آی دده وای وای وای\nحله جوانام آزدی یاشیم یورولموشام شیشیب باشیم\nایستیرم ایچیم آشیم آی دده وای وای دده وای\n\nمتن ترانه آی دده وای\n\nهنوز جوونم سنم کم هست خسته شدم و سرم داره میترکه\nمیخوام مست کنم و واژگون بشم آی پدر جانم جانم پدر جان\nکار نمیکنم و پولی هم ندارم میخوام مشهور بشم\nهمه از دستم شاکی شدن آی پدر جانم جانم پدر جان\nمعشوقه هام منو ترک کردن منو به مال و منال فروختن\nگل نیسه بهم خیانت کرده آی پدر جانم جانم پدر جان\nهنوز جوونم سنم کم هست خسته شدم و سرم داره میترکه\nمیخوام کنم و واژگون بشم آی پدر جانم جانم پدر جان\nعمرم داره آهسته آهسته می گذره در راه حق منم هستم\nهر کاری بکنم هم بازم گناهکارم آی پدر جانم جانم پدر جان\nووگار حرفاشو میگه میگه و چشماشو میبنده\nبشنو این حرفای آخرمو آی پدر جانم جانم پدر جان\nهنوز جوونم سنم کم هست خسته شدم و سرم داره میترکه\nمیخوام مست کنم و واژگون بشم آی پدر جانم جانم پدر جان

دانلود آهنگ آی دده وای مرتضی رنجر + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی