دریچه

من آوازم که می روم به سینه ی قبیله ای
نه به پرواز چشم من نمانده خواب پیله ای
سبز دریچه شو بکن زیان زرد پرده را
به شعر شاخه می رسد خیال خام ریشه ها
من و تو وارث خورشـید و ماهیم
من و تو نغمه ای بی اشتباهیم
تا زمینی می چرخد تا هوا هواست
من و تو در جنونی سر به راهیم

سبک:

دانلود آهنگ دریچه چارتار + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی