قطار

جاری شو سپردمت به جاده های رها
به عمـقِ باران به روحِ آینه ها
مائیـم و صراحتِ کهنه تازه شدن
بـبین به چشمت زوالِ خاطره را

من و این بی زبانی
به راهیم بی نشانی
فرضم کن ستاره ای بر بام ترانه گفتن
فرضم کن جوانه ای بیزار از خزان خفتن

کاش جا نماند از قطارش آرزویت
کاش پـا بگیرد راه و رفتن روبرویت

هشتگ ها: سبک:

دانلود آهنگ قطار چارتار + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی