شبیه یک مرداب

چه می بینی بگو با من چقدر راه مانده تا جاده
به شیبِ شب سرازیرم عطش می زاید این باده
دریـغـا از عشـق درایـن شــامِ شـوم
که کوچه می گرید ستاره ها مغموم
ترانه بی رونق به کنجِ غم محکوم
ای داد و ای فریاد از این شب بی خواب
که غُصّه می پاشـد به خلوتم مهتاب
منم سُکونی گس شـبیهِ یک مرداب
نمی دانم چـه شـد دسـتم رها کردی
نمی دانی به کارِ دل چه ها کردی

هشتگ ها: سبک:

دانلود آهنگ شبیه یک مرداب چارتار + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی