نشناسمت

متن آهنگ نشناسمت
وقتی که میرفتی بهت چیزی نتونستم بگم
با حرف آینده نشد انگیزه ی موندن بدم
یه کل دنیا جز خودت حق دادم از پیشم برن
دیدم کنار میکشی از شونه های امن من
♫♫♫
حالا داری دیروزتو با گریه حاشا میکنی
آینده ای که گفتمو واضح تماشا میکنی
♫♫♫
میگفت میخوایی نمیدونه چجوری
سکوت میکرد چشاش اصرار میکرد
برو پیش همه تصمیم من که غرورم رفتنو اجبار میکرد
حالا داری این دیروزتو با گریه حاشا میکنی
آینده ای که گفتمو واضح تماشا میکنی
♫♫♫
حالا داری این دیروزتو با گریه حاشا میکنی
آینده ای که گفتمو واضح تماشا میکنی

دانلود آهنگ نشناسمت علیرضا زنگی + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی