شمع گریان

دور از تو هر شب تا سحر
گریان چو شمع محفلم
تا خواه چه باشد حاصلی
از گریه ی بی حاصلم
چون سایه دور از روی تو
افتاده ام در کوی تو
چون سایه دور از روی تو
افتاده ام در کوی تو
چشم امیدم سوی تو
وای از امید باطلم
از بس که با یادت
ای جان و دل آمیختی
چون نکهت از آغوش تو
موی تو خیزد از گلم
در عشق و مستی داده ام
بود و نبود خویشتن
در عشق و مستی داده ام
بود و نبود خویشتن
ای ساقی مستان بگو
دیوانه ام یا عاقلم
ای ساقی مستان بگو
دیوانه ام یا عاقلم
دور از تو هر شب تا سحر
گریان چو شمع محفلم
تا خواه چه باشد حاصلی
از گریه ی بی حاصلم
چون سایه دور از روی تو
افتاده ام در کوی تو

سبک:

دانلود آهنگ شمع گریان علیرضا عطایی + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی