هایی (نسخه جدید)

سرچشمه رویش هایی
دریایی پایان تماشایی
تو تراویدی باغ جهان تر شد دیگر شد
صبحی سر زد مرغی پر زد
یک شاخه شکست خاموشی هست
خوابم بنمود خوابی دیدم تابش آبی
در خواب لرزش بر … سرچشمه رویش هایی
دریایی پایان تماشایی
تو تراویدی باغ جهان تر شد دیگر شد
صبحی سر زد مرغی پر زد
یک شاخه شکست خاموشی هست
خوابم بنمود خوابی دیدم تابش آبی
در خواب لرزش برگی در آب
این سو تاریکی مرگ آن سو زیبایی برگ
اینها چه آنها چیست انبوه زمان ها چیست
این می شکفد ترس تماشا دارد
آن می گذرد وحشت دریا دارد
این می شکفد ترس تماشا دارد
آن می گذرد وحشت دریا دارد
پرتو محرابی می تابی
من هیچم پیچک خوابی
بر نرده اندوه تو می پیچم
تاریکی پروازی رویای بی آغازی بی موجی
بی رنگی دریای هم آهنگی

هشتگ ها: سبک:

دانلود آهنگ هایی (نسخه جدید) علیرضا عطایی + متن + پخش آنلاین | ویمو پلی